4 noodzakelijke woningaanpassingen voor gehandicapten

woningaanpassingen

Woningaanpassingen kunnen ervoor zorgen dat je zelf langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Ook wanneer jij of je kind thuiszorg krijgt kan dit een aanleiding zijn voor aanpassingen of hulpmiddelen. In dit blog benoemen we 4 noodzakelijke woningaanpassingen voor gehandicapten.

De gemeente betaalt mee

Allereerst is het handig om te weten dat er verschillende mogelijkheden zijn om aanpassingen aan de woning te financieren. Zo draagt je gemeente mogelijk bij aan de woningaanpassingen indien het gaat om aanpassingen die noodzakelijk zijn om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Hiervoor is eerst een Wmo-indicatie nodig. Daarnaast hebben huiseigenaren mogelijk recht op een blijverslening en kunnen huurders in gesprek met de woningcorporatie. Sommige zorgverzekeraars bieden ook vergoedingen voor hulpmiddelen, zoals een lichtflitsbel. 

Drempels weghalen

Iemand kan over de drempel struikelen of een drempel kan een obstakel vormen voor de rollator of rolstoel. Je kunt daarom drempels het beste verwijderen of wegwerken met een drempelhulp. Hierdoor verhoog je de toegankelijkheid van de woning, zonder dat dit veel tijd of energie vereist. Wanneer je ervoor kiest om de drempels te verwijderen, kan het nodig zijn om een tochtstrip of tochtborstel aan de onderkant van de deur aan te brengen. Vaak houdt een drempel namelijk tocht en kou tegen.

woningaanpassingen

Een hellingbaan plaatsen 

Door een hellingbaan te plaatsen wordt de huidige woning beter toegankelijk voor een bewoner met een rollator, scootmobiel of rolstoel. Het kan bij kleine opstapjes of drempels voldoende zijn om een drempelhulp te plaatsen, maar bij grotere hoogteverschillen of trappen is dit niet afdoende. Een hellingbaan biedt in veel gevallen de mogelijkheid om de opstap weer toegankelijk te maken voor gehandicapten. 

Bredere deuren plaatsen als woningaanpassing

Het kan nodig zijn om de deuropening te verbreden en bredere deuren te laten plaatsen om zo gemakkelijk met de rolstoel door de woning te kunnen verplaatsen. Het is hierbij ook belangrijk dat je nadenkt over het type deur dat je kiest. Zo vormt de draaideur een eenvoudige en betaalbare oplossing en doorgaans is deze ook bruikbaar vanuit een rolstoel. Dit hangt wel af van de mogelijkheden en voorkeuren die de bewoner heeft en ook kan het op krappe plekken niet mogelijk zijn om draaideuren te plaatsen. Schuifdeuren of harmonica- of vouwdeuren kunnen in dit geval een goede oplossing bieden. 

Een lichtflitsbel 

Voor mensen met een auditieve beperking biedt de lichtflitsbel een uitstekende oplossing. Op het moment dat er iemand aanbelt wordt de bewoner hiervan op de hoogte gesteld door lichtflitsen in plaats van geluid. 

Ben jij of ken jij iemand met een handicap die graag zo lang mogelijk thuis blijft wonen? Dan zijn deze woonaanpassingen het overwegen zeker waard.