Hier moet je op letten bij het regelen van een uitvaart

Eén van de mindere gebeurtenissen in het leven is als er een dierbare komt te overlijden. Het is echter een onderdeel van het leven. Wanneer je ervoor kiest om een uitvaart zelf te regelen, is het mogelijk om een hoop geld te besparen. In dit artikel leg ik uit waar je op moet letten bij het regelen van een uitvaart. Ben er op emotioneel gebied niet aan toe om alles zelf te regelen. En wil je alles van te voren zo goed mogelijk regelen? Vergelijk hier.

Vaststellen van overlijden 

Het eerste dat moet gebeuren als iemand kom te overlijden, is dat het sterfgeval zo snel mogelijk wordt gemeld bij een arts. Dit wordt meestal gedaan door een arts in het ziekenhuis. Wanneer iemand thuis komt te overlijden, komt in de meeste gevallen de huisarts langs om het overlijden vast te stellen. Je ontvangt een verklaring van overlijden. Hiermee ben je in staat om aangifte te doen bij de burgerlijke staat.

Aangifte doen 

Wanneer je de verklaring van overlijden hebt ontvangen, ben je genoodzaakt om binnen zes werkdagen aangifte van overlijden te doen. Dit kan bij de gemeente waar diegene is overlijden. Hiervoor heb je verschillende documenten nodig: de verklaring van de arts, legitimatie, gegevens voor de uitvaart en mogelijk een trouwboekje. 

Akte van overlijden 

De gemeente zal ervoor zorgen dat de persoon in kwestie wordt uitgeschreven. Daarnaast stellen zij een akte van overlijden op. Bij de gemeente is het ook mogelijk om uittreksel aan te vragen uit het overlijdensregister. Wanneer de aangifte is afgerond, krijg je toestemming voor het regelen van een begrafenis. 

Wil je alles van te voren zo goed mogelijk regelen voor je uitvaart? Dan is het aan te raden om van te voren een uitvaartverzekering te regelen. Hierdoor kunnen de kosten van je uitvaart betaald worden.